اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خیریه شهید موسوی کیانی

آزمایشگاه خیریه شهید موسوی کیانی

  • آدرس تهران - خیابان مصطفی خمینی - بین سیروس و موسوی -کوچه شهید بالا گر - پلاک35
  • تلفن 33123031,33123032

درباره آزمایشگاه خیریه شهید موسوی کیانی


آدرس آزمایشگاه خیریه شهید موسوی کیانی

  • تهران - خیابان مصطفی خمینی - بین سیروس و موسوی -کوچه شهید بالا گر - پلاک35
  • 33123031, 33123032