اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه تخصصی قلب وعروق ملت ایران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه تخصصی قلب وعروق ملت ایران

  • آدرس تهران - میدان خراسان - ابتدای طیب - ساختمان پزشکان شقایق - پلاک 39
  • تلفن 33036719

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه تخصصی قلب وعروق ملت ایران


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه تخصصی قلب وعروق ملت ایران

  • تهران - میدان خراسان - ابتدای طیب - ساختمان پزشکان شقایق - پلاک 39
  • 33036719