اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بیمارستان دی

آزمایشگاه بیمارستان دی

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر - نبش خیابان توانیر
  • تلفن 88771374,8787666

درباره آزمایشگاه بیمارستان دی


آدرس آزمایشگاه بیمارستان دی

  • تهران - خیابان ولیعصر - نبش خیابان توانیر
  • 88771374, 8787666