آزمایشگاه سارینا

  • آدرس تهران - چهاردانگه گل شهر - خیابان بهشتی - مجتمع پزشکی ولیعصر
  • تلفن 55264663

درباره آزمایشگاه سارینا


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه سارینا
  • تهران - چهاردانگه گل شهر - خیابان بهشتی - مجتمع پزشکی ولیعصر
  • 55264663
مجوز ها و تاییدیه ها