اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک تخصصی بیماریهای خاص

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک تخصصی بیماریهای خاص

  • آدرس تهران - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان ویلا - نجات اللهی- جنب بانک تجارت - پلاک 3373
  • تلفن 88808005

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک تخصصی بیماریهای خاص


هر روز به جز روز های تعطیل.

آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک تخصصی بیماریهای خاص

  • تهران - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان ویلا - نجات اللهی- جنب بانک تجارت - پلاک 3373
  • 88808005