اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دریان نو

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دریان نو

  • آدرس تهران - خیابان ستارخان - خیابان دکتر حبیب الله - نبش یکم در یان نو - پلاک 3 - طبقه اول
  • تلفن 66523604

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی دریان نو


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی دریان نو

  • تهران - خیابان ستارخان - خیابان دکتر حبیب الله - نبش یکم در یان نو - پلاک 3 - طبقه اول
  • 66523604