آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پارسیان

  • آدرس تهران - خیابان گلبرگ - تقاطع سمنگان - پلاک 261
  • تلفن 77803478

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پارسیان


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پارسیان
  • تهران - خیابان گلبرگ - تقاطع سمنگان - پلاک 261
  • 77803478
مجوز ها و تاییدیه ها