اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پارسیان

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پارسیان

  • آدرس تهران - خیابان گلبرگ - تقاطع سمنگان - پلاک 261
  • تلفن 77803478

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پارسیان


آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پارسیان

  • تهران - خیابان گلبرگ - تقاطع سمنگان - پلاک 261
  • 77803478