اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه الیاد

آزمایشگاه درمانگاه الیاد

  • آدرس تهران - جنت آباد - روبروی 35 متری گلستان
  • تلفن 44427373,44427376

درباره آزمایشگاه درمانگاه الیاد


آدرس آزمایشگاه درمانگاه الیاد

  • تهران - جنت آباد - روبروی 35 متری گلستان
  • 44427373, 44427376