آزمایشگاه لامارک-تشخیص طبی

آزمایشگاه لامارک-تشخیص طبی

  • آدرس تهران - سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان 18 - پلاک 9
  • تلفن 88718524

درباره آزمایشگاه لامارک-تشخیص طبی


آدرس آزمایشگاه لامارک-تشخیص طبی

  • تهران - سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان 18 - پلاک 9
  • 88718524