گفتگوهای من
آزمایشگاه پانزده خرداد ورامین

آزمایشگاه پانزده خرداد ورامین

  • آدرس تهران - شهرستان ورامین - ابتدای ورودی شهر - ابتدای میدان ولی عصر
  • تلفن 35023263

درباره آزمایشگاه پانزده خرداد ورامین


آزمایشگاه شامل بخش های : نمونه گیری،بیوشیمی،هماتولوژی،بانک خون،میکروب شناسی،انگل،ادرار،هورمون،پاتولوژی،سیتولوژی.

آدرس آزمایشگاه پانزده خرداد ورامین

  • تهران - شهرستان ورامین - ابتدای ورودی شهر - ابتدای میدان ولی عصر
  • 35023263