اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتولوژی کاوش

آزمایشگاه پاتولوژی کاوش

  • آدرس تهران - شهران - فلکه دوم - خیابان کرمی - کوچه یکم - پلاک 2
  • تلفن 44301231

درباره آزمایشگاه پاتولوژی کاوش


آدرس آزمایشگاه پاتولوژی کاوش

  • تهران - شهران - فلکه دوم - خیابان کرمی - کوچه یکم - پلاک 2
  • 44301231