اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی واسیب شناسی اعتمادمقدم

آزمایشگاه تشخیص طبی واسیب شناسی اعتمادمقدم

  • آدرس تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 129
  • تلفن 88827603

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی واسیب شناسی اعتمادمقدم


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی واسیب شناسی اعتمادمقدم

  • تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 129
  • 88827603