اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه جشنواره

آزمایشگاه جشنواره

  • آدرس تهران - فلکه تهرانپارس - خیابان جشنواره - چهارراه کادوس - پلاک 90
  • تلفن 77880505

درباره آزمایشگاه جشنواره


آدرس آزمایشگاه جشنواره

  • تهران - فلکه تهرانپارس - خیابان جشنواره - چهارراه کادوس - پلاک 90
  • 77880505