اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی چهر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی چهر

  • آدرس تهران - خیابان شریعتی - پل سید خندان - ضلع شمال غربی - ساختمان شماره 1
  • تلفن 22863040

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی چهر


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی چهر

  • تهران - خیابان شریعتی - پل سید خندان - ضلع شمال غربی - ساختمان شماره 1
  • 22863040