آزمایشگاه لقمان

آزمایشگاه لقمان

  • آدرس تهران - خیابان رسالت - چهارراه سرسبز - ساحتمان پزشمان سرسبز - واحد 7و8
  • تلفن 77224621,77224622

درباره آزمایشگاه لقمان


آدرس آزمایشگاه لقمان

  • تهران - خیابان رسالت - چهارراه سرسبز - ساحتمان پزشمان سرسبز - واحد 7و8
  • 77224621, 77224622