اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترناجی

آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترناجی

  • آدرس تهران - بلوارجنت آباد - بالاترازچهارراه باغ - ساختمان بانک ملی - شعبه جنت آباد - طبقه اول پلاک 5
  • تلفن 44438669,4438949

درباره آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترناجی


آدرس آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترناجی

  • تهران - بلوارجنت آباد - بالاترازچهارراه باغ - ساختمان بانک ملی - شعبه جنت آباد - طبقه اول پلاک 5
  • 44438669, 4438949