آزمایشگاه دکتر امامی

  • آدرس تهران - خیابان دکتر رجائی - نازی آباد - ایستگاه بانک - جنب بانک تجارت - 297
  • تلفن 55069674

درباره آزمایشگاه دکتر امامی


آدرس آزمایشگاه دکتر امامی
  • تهران - خیابان دکتر رجائی - نازی آباد - ایستگاه بانک - جنب بانک تجارت - 297
  • 55069674
مجوز ها و تاییدیه ها