اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بیمارستان شهدا قائن

آزمایشگاه بیمارستان شهدا قائن

  • آدرس خراسان جنوبی - قائن - بلوار سیمان شهر - خیابان شفا
  • تلفن 05631628058

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهدا قائن


آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهدا قائن

  • خراسان جنوبی - قائن - بلوار سیمان شهر - خیابان شفا
  • 05631628058