اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه طب الحسن

آزمایشگاه درمانگاه طب الحسن

  • آدرس تهران - افسریه - شهرک والفجر - خیابان هنرستان - جنب مسجد امام حسن (ع)
  • تلفن 33643158

درباره آزمایشگاه درمانگاه طب الحسن


آدرس آزمایشگاه درمانگاه طب الحسن

  • تهران - افسریه - شهرک والفجر - خیابان هنرستان - جنب مسجد امام حسن (ع)
  • 33643158