آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان شهرری شهیدابوذری

  • آدرس تهران - شهر ری - خیابان قم - سازمان تبلیغات اسلامی
  • تلفن 55902450 , 5902083 , 5902

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان شهرری شهیدابوذری


مجوز ها و تاییدیه ها