اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان شهرری شهیدابوذری

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان شهرری شهیدابوذری

  • آدرس تهران - شهر ری - خیابان قم - سازمان تبلیغات اسلامی
  • تلفن 55902450,5902083,5902

درباره آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان شهرری شهیدابوذری


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان شهرری شهیدابوذری

  • تهران - شهر ری - خیابان قم - سازمان تبلیغات اسلامی
  • 55902450, 5902083, 5902