اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتولوژی وتحقیقات پوست وجذام دکترطباطبائی

آزمایشگاه پاتولوژی وتحقیقات پوست وجذام دکترطباطبائی

  • آدرس تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان نادری - پلاک 415
  • تلفن 88972220

درباره آزمایشگاه پاتولوژی وتحقیقات پوست وجذام دکترطباطبائی


ساعت کاری از 7:30 الی 15:30 شنبه تا 4شنبه.

آدرس آزمایشگاه پاتولوژی وتحقیقات پوست وجذام دکترطباطبائی

  • تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان نادری - پلاک 415
  • 88972220