اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی ساحل

آزمایشگاه تشخیص طبی ساحل

  • آدرس تهران - تهرانپارس - ابتدای خیابان 188شرقی(شهید رحمانی)- پلاک 105
  • تلفن 02177296462,02177296463

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی ساحل


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی ساحل

  • تهران - تهرانپارس - ابتدای خیابان 188شرقی(شهید رحمانی)- پلاک 105
  • 02177296462, 02177296463