اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

  • آدرس تهران - خیابان امام خمینی - تقاطع کارون - ساختمان پزشکان کارون
  • تلفن 66367914,66357923,66837167

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

  • تهران - خیابان امام خمینی - تقاطع کارون - ساختمان پزشکان کارون
  • 66367914, 66357923, 66837167