اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شهید شوریده

آزمایشگاه درمانگاه شهید شوریده

  • آدرس تهران - خیابان پاستور شرقی - جنب نهادریاست جمهوری
  • تلفن 66462109

درباره آزمایشگاه درمانگاه شهید شوریده


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شهید شوریده

  • تهران - خیابان پاستور شرقی - جنب نهادریاست جمهوری
  • 66462109