اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرهام

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرهام

  • آدرس تهران - اتوبان بسیج - شهرک مسعودیه - 20 متری ابو مسلم خراسانی - پلاک 246
  • تلفن 33862781

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرهام


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرهام

  • تهران - اتوبان بسیج - شهرک مسعودیه - 20 متری ابو مسلم خراسانی - پلاک 246
  • 33862781