اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پاتوبیولوژی سروش

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پاتوبیولوژی سروش

  • آدرس تهران - خیابان پیروزی - چهارراه کوکا کولا - مقابل کارخانه فیلکو - پلاک 393
  • تلفن 33344746

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پاتوبیولوژی سروش


ساعات کاری شنبه تا 4شنبه از ساعات 6:30تا 19:30 و 5شنبه ها از 6:30 تا 17:30

آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی پاتوبیولوژی سروش

  • تهران - خیابان پیروزی - چهارراه کوکا کولا - مقابل کارخانه فیلکو - پلاک 393
  • 33344746