اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی هروی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی هروی

  • آدرس پاسداران -گلستان پنجم -میدان هروی -روبروی مرکز خرید گلستان پلاک 82
  • تلفن 22962250

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی هروی


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی هروی

  • پاسداران -گلستان پنجم -میدان هروی -روبروی مرکز خرید گلستان پلاک 82
  • 22962250