اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه بهاراندیشه

آزمایشگاه درمانگاه بهاراندیشه

  • آدرس تهران - شهریار - شهرجدید - اندیشه فاز3 - خیابان فردوسی غربی - چهارراه ساسان - خیابان مطهری
  • تلفن 65558180

درباره آزمایشگاه درمانگاه بهاراندیشه


آدرس آزمایشگاه درمانگاه بهاراندیشه

  • تهران - شهریار - شهرجدید - اندیشه فاز3 - خیابان فردوسی غربی - چهارراه ساسان - خیابان مطهری
  • 65558180