اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه اسیب شناسی بالینی بیمارستان آزادی

آزمایشگاه اسیب شناسی بالینی بیمارستان آزادی

  • آدرس تهران - خیابان آزادی - خیابان میمنت - پلاک 47
  • تلفن 66001126,66001129

درباره آزمایشگاه اسیب شناسی بالینی بیمارستان آزادی


آدرس آزمایشگاه اسیب شناسی بالینی بیمارستان آزادی

  • تهران - خیابان آزادی - خیابان میمنت - پلاک 47
  • 66001126, 66001129