آزمایشگاه اسیب شناسی بالینی بیمارستان آزادی

  • آدرس تهران - خیابان آزادی - خیابان میمنت - پلاک 47
  • تلفن 66001126 , 66001129

درباره آزمایشگاه اسیب شناسی بالینی بیمارستان آزادی


آدرس آزمایشگاه اسیب شناسی بالینی بیمارستان آزادی
  • تهران - خیابان آزادی - خیابان میمنت - پلاک 47
  • 66001126 - 66001129
مجوز ها و تاییدیه ها