آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی شریف

آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی شریف

  • آدرس تهران - خیابان آزادی - نبش شادمهر - ساختمان 110 - پلاک 13
  • تلفن 66053269

درباره آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی شریف


آدرس آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی شریف

  • تهران - خیابان آزادی - نبش شادمهر - ساختمان 110 - پلاک 13
  • 66053269