اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خیریه عبدالوهاب تهرانی

آزمایشگاه خیریه عبدالوهاب تهرانی

  • آدرس تهران - نارمک - خیابان هنگام بلوار دلاوران - آزادگان شمالی - جنب پارک
  • تلفن 77448081

درباره آزمایشگاه خیریه عبدالوهاب تهرانی


آدرس آزمایشگاه خیریه عبدالوهاب تهرانی

  • تهران - نارمک - خیابان هنگام بلوار دلاوران - آزادگان شمالی - جنب پارک
  • 77448081