اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زارع

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زارع

  • آدرس تهران - شهرقدس - میدان قدس - بلوار امام خمینی - کوچه قره
  • تلفن 46844376

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زارع


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر زارع

  • تهران - شهرقدس - میدان قدس - بلوار امام خمینی - کوچه قره
  • 46844376