اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش

  • آدرس تهران - شهرک اکباتان - فاز2 - مجتمع پزشکی گلها - طبقه همکف - شماره 26
  • تلفن 44666777

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش

  • تهران - شهرک اکباتان - فاز2 - مجتمع پزشکی گلها - طبقه همکف - شماره 26
  • 44666777