اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی گلها

آزمایشگاه پاتوبیولوژی گلها

  • آدرس تهران - میدان فاطمی - میدان گلها - ابتدای خیابان کاج شمالی - دهم غربی پلاک 4
  • تلفن 88965401

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی گلها


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی گلها

  • تهران - میدان فاطمی - میدان گلها - ابتدای خیابان کاج شمالی - دهم غربی پلاک 4
  • 88965401