آزمایشگاه بیمارستان ساسان

  • آدرس تهران - بلوار کشاورز - شماره 59
  • تلفن 88968305

درباره آزمایشگاه بیمارستان ساسان


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه بیمارستان ساسان
  • تهران - بلوار کشاورز - شماره 59
  • 88968305
مجوز ها و تاییدیه ها