اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بیمارستان ساسان

آزمایشگاه بیمارستان ساسان

  • آدرس تهران - بلوار کشاورز - شماره 59
  • تلفن 88968305

درباره آزمایشگاه بیمارستان ساسان


آدرس آزمایشگاه بیمارستان ساسان

  • تهران - بلوار کشاورز - شماره 59
  • 88968305