آزمایشگاه مرکز بهداشت شهریار

  • آدرس تهران - شهریار - خیابان اهنگران
  • تلفن 21 , 65245500

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشت شهریار


شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شهریار زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در سال 1370 فعالیت خود را در این شهرستان آغاز نمود. در حال حاضر این شبکه در راستای وظایف قانونی خویش ضمن ارائه خدمات بهداشتی درمانی در یک بیمارستان دولتی دانشگاهی در دست احداث با ظرفیت 313 تخت و یک بیمارستان دولتی دانشگاهی فعال،9 پایگاه فوریت های پزشکی، 17 مرکز بهداشتی درمانی،14 پایگاه بهداشتی ، 22 خانه بهداشت و 8 پایگاه مشارکت سلامت ، بر عملکرد موسسأت و مراکز درمانی در بخش خصوصی شامل یک بیمارستان تأمین اجتماعی ، یک بیمارستان روانپزشکی، 314 مطب پزشکی،198 دفتر کار حرف وابسته پزشکی، 19 درمانگاه شبانه روزی، 25 آزمایشگاه تشخیص طبی ، 71 داروخانه و 67 کارخانه تولید و بسته بندی مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی نظارت دارد.

آدرس آزمایشگاه مرکز بهداشت شهریار
  • تهران - شهریار - خیابان اهنگران
  • 21 - 65245500
مجوز ها و تاییدیه ها