اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه خیریه صالح

آزمایشگاه خیریه صالح

  • آدرس تهران - خیابان وحدت اسلامی - خیابان بهشت - خیابان معراج - پلاک 14
  • تلفن 55800121

درباره آزمایشگاه خیریه صالح


آدرس آزمایشگاه خیریه صالح

  • تهران - خیابان وحدت اسلامی - خیابان بهشت - خیابان معراج - پلاک 14
  • 55800121