اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه شهرداری منطقه 8

آزمایشگاه درمانگاه شهرداری منطقه 8

  • آدرس تهران - نارمک - دردشت پلاک 172
  • تلفن 77957705

درباره آزمایشگاه درمانگاه شهرداری منطقه 8


آدرس آزمایشگاه درمانگاه شهرداری منطقه 8

  • تهران - نارمک - دردشت پلاک 172
  • 77957705