آزمایشگاه تشخیصی طبی انتقال خون

  • آدرس تهران - خیابان وصال شیرازی - اداره کل انتقال خون تهران
  • تلفن 88601505

درباره آزمایشگاه تشخیصی طبی انتقال خون


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه تشخیصی طبی انتقال خون
  • تهران - خیابان وصال شیرازی - اداره کل انتقال خون تهران
  • 88601505
مجوز ها و تاییدیه ها