اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیصی طبی انتقال خون

آزمایشگاه تشخیصی طبی انتقال خون

  • آدرس تهران - خیابان وصال شیرازی - اداره کل انتقال خون تهران
  • تلفن 88601505

درباره آزمایشگاه تشخیصی طبی انتقال خون


آدرس آزمایشگاه تشخیصی طبی انتقال خون

  • تهران - خیابان وصال شیرازی - اداره کل انتقال خون تهران
  • 88601505