اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی فرجام

آزمایشگاه تشخیص طبی فرجام

  • آدرس تهران - خیابان فرجام پلاک - بعد از سراج - نرسیده به 45 متری شهید باقری - پلاک 143
  • تلفن 77883749

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی فرجام


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی فرجام

  • تهران - خیابان فرجام پلاک - بعد از سراج - نرسیده به 45 متری شهید باقری - پلاک 143
  • 77883749