آزمایشگاه هاجر(س)(پانصدو سه ارتش)

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر(عج) - سه راه بهشتی
  • تلفن 22314036 , 88718298

درباره آزمایشگاه هاجر(س)(پانصدو سه ارتش)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه هاجر(س)(پانصدو سه ارتش)
  • تهران - خیابان ولیعصر(عج) - سه راه بهشتی
  • 22314036 - 88718298
مجوز ها و تاییدیه ها