آزمایشگاه هاجر(س)(پانصدو سه ارتش)

آزمایشگاه هاجر(س)(پانصدو سه ارتش)

  • آدرس تهران - خیابان ولیعصر(عج) - سه راه بهشتی
  • تلفن 22314036,88718298

درباره آزمایشگاه هاجر(س)(پانصدو سه ارتش)


آدرس آزمایشگاه هاجر(س)(پانصدو سه ارتش)

  • تهران - خیابان ولیعصر(عج) - سه راه بهشتی
  • 22314036, 88718298