آزمایشگاه شهرداری منطقه 17

آزمایشگاه شهرداری منطقه 17

  • آدرس تهران - میدان ابوذر - خیابان ابوذر - روبروی مسجد ابوذر خیابان فیروزی پلاک 25
  • تلفن 55711213,55718889

درباره آزمایشگاه شهرداری منطقه 17


آدرس آزمایشگاه شهرداری منطقه 17

  • تهران - میدان ابوذر - خیابان ابوذر - روبروی مسجد ابوذر خیابان فیروزی پلاک 25
  • 55711213, 55718889