اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه تشخیص طبی صدر آزما

آزمایشگاه تشخیص طبی صدر آزما

  • آدرس تهران - انتهای خیابان 17شهریور جنوبی - خیابان شهید رضایی(منصور شرقی) - پلاک 635
  • تلفن 33004672

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی صدر آزما


آدرس آزمایشگاه تشخیص طبی صدر آزما

  • تهران - انتهای خیابان 17شهریور جنوبی - خیابان شهید رضایی(منصور شرقی) - پلاک 635
  • 33004672