آزمایشگاه آنالیز(صالحی)

آزمایشگاه آنالیز(صالحی)

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز- خیابان آزادی - روبروی پمپ بنزین مارالان - ساختمان آتیه - طبقه سوم
  • تلفن 04133373643

درباره آزمایشگاه آنالیز(صالحی)


آدرس آزمایشگاه آنالیز(صالحی)

  • آذربایجان شرقی - تبریز- خیابان آزادی - روبروی پمپ بنزین مارالان - ساختمان آتیه - طبقه سوم
  • 04133373643