اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرام

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرام

  • آدرس تهران - سعادت آباد - سرو غربی - میدان سرو - شماره19
  • تلفن 22073888

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرام


آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرام

  • تهران - سعادت آباد - سرو غربی - میدان سرو - شماره19
  • 22073888