اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه درمانگاه مرکزی چهاردانگه

آزمایشگاه درمانگاه مرکزی چهاردانگه

  • آدرس تهران - جاده ساوه - چهاردانگه - خیابان شهید هیدوخ - گلستان سوم شرقی
  • تلفن 55254140

درباره آزمایشگاه درمانگاه مرکزی چهاردانگه


شبانه روزی

آدرس آزمایشگاه درمانگاه مرکزی چهاردانگه

  • تهران - جاده ساوه - چهاردانگه - خیابان شهید هیدوخ - گلستان سوم شرقی
  • 55254140