آزمایشگاه رسالت

آزمایشگاه رسالت

  • آدرس تهران - بزرگراه رسالت(ضلع جنوبی ) - بین 16 متری دوم مجیدیه وکرمان - پلاک 896
  • تلفن

درباره آزمایشگاه رسالت


آدرس آزمایشگاه رسالت

  • تهران - بزرگراه رسالت(ضلع جنوبی ) - بین 16 متری دوم مجیدیه وکرمان - پلاک 896