اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی خیریه صاحب کوثر(خیریه قوامین

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی خیریه صاحب کوثر(خیریه قوامین

  • آدرس تهران سر- بلوار گلها - بلوار اصلی لاله - پلاک 2
  • تلفن 44520582

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی خیریه صاحب کوثر(خیریه قوامین


آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی خیریه صاحب کوثر(خیریه قوامین

  • تهران سر- بلوار گلها - بلوار اصلی لاله - پلاک 2
  • 44520582