آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی خیریه صاحب کوثر(خیریه قوامین

  • آدرس تهران سر- بلوار گلها - بلوار اصلی لاله - پلاک 2
  • تلفن 44520582

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی خیریه صاحب کوثر(خیریه قوامین


لیست پزشکان داخل پروفایل بانک
آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی خیریه صاحب کوثر(خیریه قوامین
  • تهران سر- بلوار گلها - بلوار اصلی لاله - پلاک 2
  • 44520582
مجوز ها و تاییدیه ها