گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی خیریه صاحب کوثر(خیریه قوامین

  • آدرس تهران سر- بلوار گلها - بلوار اصلی لاله - پلاک 2
  • تلفن 44520582

درباره آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی خیریه صاحب کوثر(خیریه قوامین


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها