آزمایشگاه کوروش

آزمایشگاه کوروش

  • آدرس تهران - میدان تجریش - اول خیابان شهرداری - جنب بازار قائم وکوچه زعیم - پلاک 6
  • تلفن 22718279

درباره آزمایشگاه کوروش


آدرس آزمایشگاه کوروش

  • تهران - میدان تجریش - اول خیابان شهرداری - جنب بازار قائم وکوچه زعیم - پلاک 6
  • 22718279